A+
A-
Środa, 25 maja 2022 Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Historia zmian

Lp Zmiana Użytkownik Data Treść zmiany
16DodanieRenata Marzec2018-11-14 13:22:29Treść

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Regulamin