A+
A-
Środa, 25 maja 2022 Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Historia zmian

Lp Zmiana Użytkownik Data Treść zmiany
20DodanieRenata Marzec2019-05-09 13:13:59Treść

Bilans – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie

Bilans jednostki

Informacja dodatkowa GOPS

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu