A+
A-
Piątek, 23 sierpnia 2019 Apolinarego, Filipa

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Historia zmian

Lp Zmiana Użytkownik Data Treść zmiany
20DodanieRenata Marzec2019-05-09 13:13:59Treść

Bilans – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie

Bilans jednostki

Informacja dodatkowa GOPS

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu