A+
A-
Środa, 25 maja 2022 Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Bilans – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie

Bilans jednostki

Informacja dodatkowa GOPS

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu


9 maja 2019, 15:13

Renata Marzec

9 maja 2019 15:13 przez Renata Marzec