A+
A-
Środa, 25 maja 2022 Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 8 czerwca 202 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie

Zarządzenie Nr 4


9 czerwca 2020, 13:19

Renata Marzec

9 czerwca 2020 13:19 przez Renata Marzec


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Regulamin


14 listopada 2018, 14:22

Renata Marzec

14 listopada 2018 14:22 przez Renata Marzec